Hạng mục công trình: Quán Café

Chủ đầu tư: Chị Vân

Vị trí công trình: Khu Dân Cư An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

Diện tích: 730m2

Năm thực hiện:  Tháng 6/ 2017


Thiết kế và thi công:  JAM DECOR  Tư Vấn – Thiết kế – Thi Công
Hotline:    0985 68 68 60 – 0933 187 130
Mail:          Jamdecor.com@gmail.com
Website:    https://www.jamdecor.com
Fanpage:   https://www.facebook.com/jamdecoration

03.AtlanticCafe-PA10-outside1

03.AtlanticCafe-PA10-outside3

03.AtlanticCafe-PA10-outside4

07.AAtlanticCafe-PA10-outside1

07.AtlanticCafe-PA10-outside5

08.AtlanticCafe-PA10-outside6

09.AtlanticCafe-PA10-outside7

14.AtlanticCafe-PA10-inside3

16.AtlanticCafe-PA10-inside4

19.AtlanticCafe-PA10-inside7

20.AtlanticCafe-PA10-inside8

27.AtlanticCafe-PA10-inside10

29.CafeSake-InsideLau1-05-light

33.CafeSake-InsideLau1-082

34.CafeSake-InsideLau1-07


Thiết kế và thi công:  JAM DECOR  Tư Vấn – Thiết kế – Thi Công
Hotline:    0985 68 68 60 – 0933 187 130
Mail:          Jamdecor.com@gmail.com
Website:    https://www.jamdecor.com
Fanpage:   https://www.facebook.com/jamdecoration