Chức năng   : Trường đua bao gồm chức năng thương mại dịch vụ và cao ốc dịch vụ.
Quy mô     : 100 ha diện tích khu đất
Năm         : 2010


Thiết kế và thi công:  JAM DECOR  Tư Vấn – Thiết kế – Thi Công
Hotline:    0985 68 68 60 – 0933 187 130
Mail:          Jamdecor.com@gmail.com
Website:    https://www.jamdecor.com
Fanpage:   https://www.facebook.com/jamdecoration

 

main

Racing_complex_06-resize