Hạng mục công trình: Nhà Phố

Chủ đầu tư: Anh Tăng

Vị trí công trình: Thuận An – Bình Dương

Năm thực hiện:  Tháng 4/ 2017


Thiết kế và thi công:  JAM DECOR  Tư Vấn – Thiết kế – Thi Công
Hotline:    0985 68 68 60 – 0933 187 130
Mail:          Jamdecor.com@gmail.com
Website:    https://www.jamdecor.com
Fanpage:   https://www.facebook.com/jamdecoration

nha-pho-a-tang-1

nha-pho-a-tang-2

nha-pho-a-tang-3

nha-pho-a-tang-4

nha-pho-a-tang-5

nha-pho-a-tang-6

nha-pho-a-tang-7

nha-pho-a-tang-8

nha-pho-a-tang-9

nha-pho-a-tang-10

nha-pho-a-tang-11


Thiết kế và thi công:  JAM DECOR  Tư Vấn – Thiết kế – Thi Công
Hotline:    0985 68 68 60 – 0933 187 130
Mail:          Jamdecor.com@gmail.com
Website:    https://www.jamdecor.com
Fanpage:   https://www.facebook.com/jamdecoration