Hạng mục công trình: Quán ăn

Chủ đầu tư: Chị Linh

Vị trí công trình: Đồng Nai – TpHCM

Diện tích: 45m2

Năm thực hiện:  Tháng 3/ 2018


Thiết kế và thi công:  JAM DECOR  Tư Vấn – Thiết kế – Thi Công
Hotline:    0985 68 68 60 – 0933 187 130
Mail:          Jamdecor.com@gmail.com
Website:    https://www.jamdecor.com
Fanpage:   https://www.facebook.com/jamdecoration

MiCay1

MiCay2

MiCay3

MiCay4

MiCay5

MiCay6


Thiết kế và thi công:  JAM DECOR  Tư Vấn – Thiết kế – Thi Công
Hotline:    0985 68 68 60 – 0933 187 130
Mail:          Jamdecor.com@gmail.com
Website:    https://www.jamdecor.com
Fanpage:   https://www.facebook.com/jamdecoration