Hạng mục công trình: Shop rau củ sạch

Chủ đầu tư: Anh Sinh – Chị Hoa

Vị trí công trình: The CBD Premium Home Quận 2

Diện tích: 120m2

Năm thực hiện:  Tháng 3/ 2017


Thiết kế và thi công:  JAM DECOR  Tư Vấn – Thiết kế – Thi Công
Hotline:    0985 68 68 60 – 0933 187 130
Mail:          Jamdecor.com@gmail.com
Website:    https://www.jamdecor.com
Fanpage:   https://www.facebook.com/jamdecoration

lina-cornershop-1

lina-cornershop-2

lina-cornershop-3

lina-cornershop-4

lina-cornershop-5

 


Thiết kế và thi công:  JAM DECOR  Tư Vấn – Thiết kế – Thi Công
Hotline:    0985 68 68 60 – 0933 187 130
Mail:          Jamdecor.com@gmail.com
Website:    https://www.jamdecor.com
Fanpage:   https://www.facebook.com/jamdecoration