JUST A TEA COFFEE   

Hạng mục công trình: Quán Coffee

Chủ đầu tư: Anh Cường

Vị trí công trình: Biên Hòa – Đồng Nai

Diện tích: 150m2

Năm thực hiện:  Tháng 6/ 2018

 


Thiết kế và thi công:  JAM DECOR  Tư Vấn – Thiết kế – Thi Công
Hotline:    0985 68 68 60 – 0933 187 130
Mail:          Jamdecor.com@gmail.com
Website:    https://www.jamdecor.com
Fanpage:   https://www.facebook.com/jamdecoration

 

JustATea-1

JustATea-2

JustATea-3

JustATea-4

JustATea-5

JustATea-6

JustATea-7

JustATea-8

JustATea-9

JustATea-10

JustATea-11

JustATea-12

JustATea-13

JustATea-14

JustATea-15

JustATea-16

JustATea-17

JustATea-18

JustATea-19

JustATea-20


Thiết kế và thi công:  JAM DECOR  Tư Vấn – Thiết kế – Thi Công
Hotline:    0985 68 68 60 – 0933 187 130
Mail:          Jamdecor.com@gmail.com
Website:    https://www.jamdecor.com
Fanpage:   https://www.facebook.com/jamdecoration