Hạng mục công trình: Văn phòng  Luật

Chủ đầu tư: Fidal franceskinj chazard & partners co.,ltd

Vị trí công trình: Tòa nhà Phùng Khắc Khoan, Quận 3 – TpHCM

Diện tích: 120m2

Năm thực hiện:  Tháng 9/ 2017


Thiết kế và thi công:  JAM DECOR  Tư Vấn – Thiết kế – Thi Công
Hotline:    0985 68 68 60 – 0933 187 130
Mail:          Jamdecor.com@gmail.com
Website:    https://www.jamdecor.com
Fanpage:   https://www.facebook.com/jamdecoration

cam2b-psd

cam1-psd

cam2-psd

cam5-psd


Thiết kế và thi công:  JAM DECOR  Tư Vấn – Thiết kế – Thi Công
Hotline:    0985 68 68 60 – 0933 187 130
Mail:          Jamdecor.com@gmail.com
Website:    https://www.jamdecor.com
Fanpage:   https://www.facebook.com/jamdecoration