Hạng mục công trình: Quán Takeaway

Chủ đầu tư: Chị Loan

Vị trí công trình: Big C Southen Dragon Tân Phú

Diện tích: 25m2

Năm thực hiện:  Tháng 4/ 2017


Thiết kế và thi công:  JAM DECOR  Tư Vấn – Thiết kế – Thi Công
Hotline:    0985 68 68 60 – 0933 187 130
Mail:          Jamdecor.com@gmail.com
Website:    https://www.jamdecor.com
Fanpage:   https://www.facebook.com/jamdecoration

cam1-v2

cam2-v2

cam3-v2

cam4-v2


Thiết kế và thi công:  JAM DECOR  Tư Vấn – Thiết kế – Thi Công
Hotline:    0985 68 68 60 – 0933 187 130
Mail:          Jamdecor.com@gmail.com
Website:    https://www.jamdecor.com
Fanpage:   https://www.facebook.com/jamdecoration