Hạng mục công trình: Căn hộ chung cư

Chủ đầu tư: Anh Ngọc

Vị trí công trình: Khu đô thị Sala

Năm thực hiện:  Tháng 1/ 2017


Thiết kế và thi công:  JAM DECOR  Tư Vấn – Thiết kế – Thi Công
Hotline:    0985 68 68 60 – 0933 187 130
Mail:          Jamdecor.com@gmail.com
Website:    https://www.jamdecor.com
Fanpage:   https://www.facebook.com/jamdecoration

can-ho-sarimi-PN 1 _01

can-ho-sarimi-PN 1 _02

can-ho-sarimi-PN 1 _03

can-ho-sarimi-PN 1 _04

can-ho-sarimi-PN 1 _05

can-ho-sarimi-PN 1 _06

can-ho-sarimi-PN 1 _07


Thiết kế và thi công:  JAM DECOR  Tư Vấn – Thiết kế – Thi Công
Hotline:    0985 68 68 60 – 0933 187 130
Mail:          Jamdecor.com@gmail.com
Website:    https://www.jamdecor.com
Fanpage:   https://www.facebook.com/jamdecoration