Hạng mục công trình: Resort

Vị trí công trình: Khu dân cư và Resort Hồ Tràm

Chủ đầu tư: The Color Club

Năm thực hiện:  Tháng 7/ 2017


Thiết kế và thi công:  JAM DECOR  Tư Vấn – Thiết kế – Thi Công
Hotline:    0985 68 68 60 – 0933 187 130
Mail:          Jamdecor.com@gmail.com
Website:    https://www.jamdecor.com
Fanpage:   https://www.facebook.com/jamdecoration

Coastar Estates -Bedroom version II

Coastar Estates -Living room 01 nightview II

Coastar Estates -Living room 01 version III

Coastar Estates -Living room 04 version III

Coastar Estates -MasterBedroom-2


Thiết kế và thi công:  JAM DECOR  Tư Vấn – Thiết kế – Thi Công
Hotline:    0985 68 68 60 – 0933 187 130
Mail:          Jamdecor.com@gmail.com
Website:    https://www.jamdecor.com
Fanpage:   https://www.facebook.com/jamdecoration